Få den rette angst behandling

26 juli 2019 Astrid Pedersen
Få den rette angst behandling

Mange mennesker går rundt med en uforklarlig uro i kroppen, en række uhensigtsmæssige adfærds mønstre samt tankemylder og bekymringer, som på dårlige dage kan virke direkte hæmmende på deres udfoldelser og virke i hverdagen.

I gamle dage slog man disse symptomer hen som ”dårlige nerver” – og da det mestendels var kvinder, som blev ramt, var det nemt at negligere symptomerne og tilskrive dem hysteri. Men nu om dage ved vi, at disse symptomer ofte hidrører fra den mentale lidelse generaliseret angst, og at det faktisk er muligt at behandle lidelsen til et punkt, hvor den ikke er invaliderende eller hæmmende for individet.

Symptomer på angst

Ud over de ovenfor nævnte angst symptomer kan også nævnes udmattelse, nedtrykthed og fysiske symptomer, som kan minde om stress, nemlig hjertebanken, øget sved tendens eller koldsved og prikken i fingrene. Det er dog vigtigt, at angst behandles som sådan, og ikke som stress, da der er tale om to forskellige lidelser.

Hvordan behandler man angst?

Angst er en psykisk lidelse, og der findes som sådan ingen reelle muligheder for at blive helbredt for angst. Mange former for svære angst lidelser kan dæmpes medicinsk – men den langt mest effektive måde, hvorpå man som angst patient kan blive angsten kvit, er ved at lære at leve med den.

Så snart man forstår hvad angst er, bliver det langt nemmere at føre en tilværelse, som ikke bliver ødelagt af angst. Og så vil angst gå fra at være en invaliderende tilstand til et menneskeligt grundvilkår, som man måske ikke kan kontrollere, men til gengæld er i stand til at forstå og håndtere.

Har du mistanke om, at du lider af en af de mange forskellige former for angst, bør du kontakte en behandler som har erfaring med – og ekspertise inden for – angst terapi. Du kan for eksempel kigge ind forbi angstekspert.dk og blive klogere på emnet.

Flere Nyheder